trang Blog

karlskrolTham gia: 25/04/2009
 • 5 công thức để chơi rubik
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  5 công thức để chơi rubik

  Công thức 1  D' L D' L'
  D2 F' D' F

  D R F' R'

  1. D' :Quay mặt bên dưới 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ
  2. L :Quay mặt bên trái 1/4 vòng xuôi chiều kim đồng hồ
  3. D' :Quay mặt bên dưới 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ
  4. L' : Quay mặt bên trái 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ
  5. D2: Quay mặt bên dưới 1/2 vòng
  6. F' : Quay mặt đằng trước 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ
  7. D' :Quay mặt bên dưới 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ
  8. F : Quay mặt đằng trước 1/4 vòng xuôi chiều kim đồng hồ
  9. D :Quay mặt bên dưới 1/4 vòng xuôi chiều kim đồng hồ
  10. R : Quay mặt bên phải 1/4 vòng xuôi chiều kim đồng hồ
  11. F' : Quay mặt đằng trước 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ
  12. R' : Quay mặt bên phải 1/4 vòng ngược chiều kim đồng hồ
  Mặt chứa 2 ô màu xanh lá cây là mặt Front, mặt bên trên chứa 1 ô đỏ là mặt Upper, công thức sẽ đổi chỗ 2 khối như trong hình.
  Thực tế sẽ còn 2 khối nữa đổi chỗ cho nhau nhưng chúng ta chưa cần quan tâm đến điều đó.
  Công thức 2  U2 L F L2
  U L U'
  F
  R U R' F2
  U2

  1. U2 :Quay mặt Upper 1/2 vòng

  2. L: Quay mặt trái 1/4 vòng xuôi chiều kim đồng hồ

  3. ...

  Bây giờ mặt Front chứa ô xanh lá cây ở trên, và ô đỏ ở bên trái. Mặt Upper chứa một ô đỏ, và mặt Left chứa một ô xanh lá cây.
  Cứ tiếp tục như vậy sẽ thực hiện được việc chuyển vị trí như ý muốn.

  Kết quả cuộc việc áp dụng 2 công thức trên cho các khối gồm 2 mặt ta sẽ được hình sau, ở đó mỗi khối đều tạo được hình chữ thập:

  Công thức 3

  HyperLink

  R’ U L U’
  R U L’ U’

  Công thức 4

  U L U’ R’
  U L’ U’ R

  Với công thức 3 và công thức 4 sự thay đổi vị trí các khối đều được thực hiện trên mặt Upper.

  Nó giúp ta đổi vị trí của các khối ở 8 góc của Rubik.

  Nếu chú ý một chút ta sẽ thấy công thức 4 là sự thực hiện ngược lại của công thức 3.

  Sau khi áp dụng công thức 3 và 4 một số lần, các khối đều đã về đúng vị trí, chỉ còn các màu thì chưa được nằm đúng chỗ. Ta thực hiện công thức 5 sau đây:  Công thức 5

  F D2 F’ R’ D2 R U’
  R’ D2 R F D2 F’ U

  Hic, mệt quá.


  5 công thức để chơi rubik