KEM TRỘN NHƯ BÁNH ĐÚC, CÔNG THỨC TUỲ HỨNG…

— Yume.vn —

KEM TRỘN NHƯ BÁNH ĐÚC, CÔNG THỨC TUỲ HỨNG

Bôi xong cam kết trắng như bạch cốt tinh luôn. Thành phần gồm một số hoá chất không rõ xuất xứ, vui thì cho thêm tý sữa tươi, buồn thì đổ tý bia vv. Nói chung là nguyên liệu trộn còn tuỳ thời tiết như thế nào.

Chị em hết sức cảnh giác, tránh để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tiền mất tật mang.

#afamily #kemtronmechong #nguyhiem #hvt

#Yume