trang Blog

BlueMiraclesTham gia: 05/04/2010
 • Nhiệm vụ anh hùng Kiếm rồng (Dragonica)
  Game
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nhiệm vụ anh hùng Kiếm rồng (Dragonica)

  This Present State Of Grace

  NHIỆM VỤ TÂN BINH

  Cấp độ yêu cầu: [Cấp 1]
  Phần Thưởng: 3 Táo, 3 Chai Nước, Hộp Quà Tặng Tiện Ích

     1. Đối thoại với NPC Dina.
  2. Nhiệm vụ yêu cầu hạ những con sói.
  3. Sau khi hoàn tất, gặp NPC Beron để hoàn thành nhiệm vụ.


  Sự Phản Công Của Những Con Sói
  Cấp độ yêu cầu: [Cấp 1]
  Phần Thưởng: 97 exp, 30 đồng, Găng tay tập sự
  1. Đối thoại với NPC Beron.
  2. Trở về đối thoại NPC Don Morgan hoàn thành nhiệm vụ.


  Theo Đuổi Dấu Vết
  Cấp độ yêu cầu: [Cấp 1]
  NPC | Bản Đồ: Don Morgan || Làng Odellia
  Phần Thưởng: 230 exp, 1 Bạc 20 Đồng, Quần Tập Sự
  Bản đồ thực hiện nhiệm vụ: Đồng Bằng Gió  1. Đối thoại với Don Morgan
  2. Săn Mộc Tinh ở Đồng Bằng Gió.
  3. Đối thoại với Trợ lý giải cứu (Đồng Bằng Gió) hoàn thành nhiệm vụ.


  Kết Quả Cuối Cùng
  Cấp độ yêu cầu: [Cấp 1]
  NPC | Bản Đồ: Trợ lý giải cứu || Đồng Bằng Gió
  Phần Thưởng: 380 exp, 60 Đồng, Áo Tập Sự, (5)Thuốc Dinh dưỡng tí hon
  Bản đồ thực hiện: Đồng Bằng Gió
  1. Đối thoại Trợ lý giải cứu .
  2. Đối thoại Ẩn Sĩ ở Làng Odellia hoàn thành nhiệm vụ
  .

  Chấp Thuận Của Trưởng Làng
  Cấp độ yêu cầu: [Cấp 1]
  NPC | Bản Đồ: Ẩn Sĩ || Làng Odellia
  Phần Thưởng: 380 exp, 60 Đồng, Vai tập sự
  Bản đồ thực hiện nhiệm vụ: Làng Odellia
  1. Đối thoại với Ẩn Sĩ .
  2. Đối thoại với Don Morgan hoàn thành nhiệm vụ.


  Chỉ Có Một Lựa Chọn Thôi
  Cấp độ yêu cầu: [Cấp 3] NPC | Bản Đồ: Don Morgan || Làng Odellia
  Phần Thưởng: 1300 exp, 3 Bạc 20 Đồng, Vũ Khí tập sự Lv.5, (5)Thuốc Dinh dưỡng tí hon, Thuốc Sinh khí tí hon
  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Đồng Bằng Gió Cấp 1 ~ 4  1. Đối thoại với Don Morgan.
  2. Tiêu diệt Sói Hoang trong Đồng Bằng Gió, bản đồ nhiệm vụ Lv 1-4.
  3. Đối thoại với Don Morgan hoàn thành nhiệm vụ.

  Trong Hang Sói
  Cấp độ yêu cầu [Cấp 4]
  NPC | Bản Đồ: Don Morgan || Làng Odellia
  Phần Thưởng: 4100 exp, 6 Bạc
  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Anh Hùng F5
  1. Đối thoại với Don Morgan.
  2. Tiêu diệt Sói Hoang nhiệm vụ anh hùng F5.
  3. Đối thoại với Don Morgan hoàn thành nhiệm vụ.


  Giúp Đỡ Morgan
  Cấp độ yêu cầu [Cấp 4]
  NPC | Bản Đồ: Don Morgan || Hang Sói
  Phần Thưởng: 1400 exp, 1 Bạc 50 Đồng, Sách Hướng Dẫn
  Bản đồ thực hiện: Làng Odellia
  1. Đối thoại với Don Morgan.
  2. Đối thoại với Ẩn Sĩ hoàn thành nhiệm vụ.


  Điều Tra Sự Di Chuyển Của Bầy Sói
  Cấp độ yêu cầu [Cấp 6]
  NPC | Bản Đồ: Ẩn Sĩ || Làng Odellia
  Phần Thưởng: 4100 exp, 8 Bạc 10 Đồng
  Bản đồ thực hiện: Cao Nguyên Đồng Bằng Gió
  1. Đối thoại với Ẩn Sĩ .
  2. Lấy "Móng Chân Nặng Mùi Sói " (Quest Item) từ Sói Đỏ ở Cao Nguyên Đồng Bằng Gió.
  3. Đối thoại với Lính Trinh Sát (Cao Nguyên Đồng Bằng Gió) hoàn thành nhiệm vụ.


  Việc Cần Làm Trong Khi Chờ Đợi
  Cấp độ yêu cầu [Cấp 6]
  NPC | Bản Đồ: Lính Trinh Sát || Cao Nguyên Đồng Bằng Gió
  Phần Thưởng: 6200 exp, 4 silver, Vũ khí Lv.10
  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Cao Nguyên Đồng Bằng Gió  1. Đối thoại với Lính Trinh Sát .
  2. Hạ gục Sói Điên từ Lv.1 – Lv.4 trong Bản đồ nhiệm vụ Cao Nguyên Đồng Bằng Gió.
  3. Đối thoại với Lính Trinh Sát hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Hang Sói Điên
  Cấp độ yêu cầu [Cấp 7]
  NPC | Bản Đồ: Lính Trinh Sát || Cao Nguyên Đồng Bằng Gió
  Phần Thưởng: 13000 exp, 11 Bạc,
  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Anh Hùng Cao Nguyên Đồng Bằng Gió - F5
  1. Đối thoại với Lính Trinh Sát .
  2. Hoàn thành nhiệm vụ anh hùng F5.
  3. Đối thoại với Lillia hoàn thành nhiệm vụ.


  Những điều bí ẩn không đầu mối
  Cấp độ yêu cầu [Cấp 7]
  NPC | Bản Đồ: Don Morgan || Hang Sói Điên
  Phần Thưởng: 1600 exp, 2 Bạc 10 Đồng
  Bản đồ thực hiện: Cao Nguyên Đồng Bằng Gió  1. Đối thoại với Don Morgan.
  2. Đối thoại với Mette (Cao Nguyên Đồng Bằng Gió) hoàn thành nhiệm vụ.


  Thương Binh – Mette
  Cấp độ yêu cầu [Cấp 8]
  NPC | Bản Đồ: Mette || Cao Nguyên Đồng Bằng Gió
  Phần Thưởng: 16000exp, 9 Bạc 60 Đồng
  Bản đồ thực hiện: Cao Nguyên Đồng Bằng Gió


  1. Đối thoại với Mette.
  2. Đánh quái và thu thập (5) Chai Nước ở Cao Nguyên Đồng Bằng Gió.
  3. Đối thoại với Mette hoàn thành nhiệm vụ.

  NV ANH HÙNGyes

  [1] Bắt đầu một cuộc phiêu lưu

  Phần thưởng: 2 bạc, (5) Phù, (5) Mana nhỏ, (5) máu nhỏ

  Nói chuyện với Dina.
  Đánh bại những con sói.
  Nói chuyện với Baron để hoàn thành nhiệm vụ.


  [1] Chống cự lại sói

  Phần thưởng: 70 điểm kinh nghiệm, 4 silver 90 copper, Mũ cấp 1, Helpful Gift Box

  Nói chuyện với Baron.
  Nói chuyện với Don Morgan (Honor's Path, Mystia Lane, Archer's Range, Backalley) để hoàn thành nhiệm vụ.


  [1] Theo đuổi cho dấu vết

  NPC & Địa điểm: Don Morgan | | (Honor's Path, Mystia Lane, Archer's Range, Backalley)
  Phần thưởng: 300 điểm kinh nghiệm, 8 silver 87 copper

  Nói chuyện với Don Morgan.
  Săn tìm "dấu vết của Lylida" (Vật phẩm nhiệm vụ) tại Nam Windia Plains.
  Nói chuyện với Rescue Agent (Nam Windia Plains) để hoàn thành nhiệm vụ.


  [1] Kết quả cuối cùng

  NPC & Địa điểm: Cứu Đại lý | | Plains Windia Nam
  Phần thưởng: 110 điểm kinh nghiệm, 5 bạc 02 đồng

  Thảo luận để cứu hộ chất độc .
  Nói chuyện với Reclusive Old Man (Honor's Path, Mystia Lane, Archer's Range, Backalley) để hoàn thành nhiệm vụ.


  [1] Giấy phép của Trưởng Town

  NPC & Địa điểm: Reclusive Old Man | | Honor's Path, Mystia Lane, Archer's Range, Backalley
  Phần thưởng: 110 điểm kinh nghiệm, 5 bạc 15 đồng, (10) Bình máu nhỏ
  Nói chuyện với Reclusive Old Man .
  Nói chuyện với Don Morgan để hoàn thành nhiệm vụ.


  [1] Trong hang ổ của Wolf 

  (Hiện có sẵn khi bạn hoàn thành [2] Chỉ có một cách tìm kiếm)

  NPC & Địa điểm: Don Morgan | | Honor's Path, Mystia Lane, Archer's Range, Backalley Phần thưởng: 650 điểm kinh nghiệm, 11 silver 62 copper, Level 4 Leather Belt ( Thắt lưng da Lv.4 )

  Nói chuyện với Don Morgan.
  Clear South Windia Plains Hero Quest Mode MM.???
  Nói chuyện với Don Morgan để hoàn thành nhiệm vụ.


  [2] Chỉ có một cách!

  NPC & Địa điểm: Don Morgan | | Honor's Path, Mystia Lane, Archer's Range, Backalley Phần thưởng: 64 điểm kinh nghiệm, 3 silver 50 copper

  Nói chuyện với Don Morgan.
  Săn Big Bad Wolf ở Nam Windia Plains 1-4 sao MM.
  Nói chuyện với Don Morgan để hoàn thành nhiệm vụ.


  [3] Trợ giúp của Morgan

  NPC & Địa điểm: Don Morgan | | The Shady Den
  Phần thưởng: 80 điểm kinh nghiệm, 5 silver 27 copper, Giầy Lv.2

  Nói chuyện với Don Morgan.
  Nói chuyện với Reclusive Old Man để hoàn thành nhiệm vụ.


  [3] Điều tra các phong trào bầy sói

  NPC & Địa điểm: Reclusive Old Man | | Honor's Path, Mystia Lane, Archer's Range, Backalley
  Phần thưởng: 657 điểm kinh nghiệm, 9 silver 25 copper, Áo giáp sắt Lv.2

  Nói chuyện với Reclusive Old Man .
  Săn tìm "Smelly Wolf Claw" (Vật phẩm nhiệm vụ) từ Ember Wolf tại Bắc Windia Plains.
  Nói chuyện với Scout (North Windia Plains) để hoàn thành nhiệm vụ.

  [3] Một Wolf Liar khác

  NPC & Địa điểm: Scout | | Đồng bằng Bắc Windia
  Phần thưởng: 1068 điểm kinh nghiệm, 12 silver, vũ khí Lv.5

  Nói chuyện với Scout .
  Tới North Windia Plains MM (Chế độ nv anh hùng).
  Nói chuyện với Lillia để hoàn thành nhiệm vụ.


  [4]Công việc trong khi chờ đợi 
   
  NPC & Địa điểm: Scout | | Đồng bằng Bắc Windia
  Phần thưởng: 969 điểm kinh nghiệm, 4 silver

  Nói chuyện với Scout.
  Đánh bại Vega ở Bắc Windia Plains 1-4 stars MM.
  Nói chuyện với Hướng đạo để hoàn thành nhiệm vụ.


   [5] Cluless bí ẩn

   

  NPC & Địa điểm: Don Morgan | | Sự trả thù
  Phần thưởng: 417 điểm kinh nghiệm, 5 silver 52 copper

  Nói chuyện với Don Morgan.
  Nói chuyện với Mette (Bắc Windia Plains) để hoàn thành nhiệm vụ.


  [6] Người canh gác bị thương - Mette

  NPC & Địa điểm: Mette | | Bắc Windia Plains
  Phần thưởng: 2851 điểm kinh nghiệm, 9 silver 12 copper

  Nói chuyện với Mette.
  Tìm (5) nước ở Đồng bằng Bắc Windia.
  Nói chuyện với Mette để hoàn thành nhiệm vụ.


  [7] Cuộc tấn công của kẻ cướp

  NPC & Địa điểm: Mette | | Bắc Windia Plains
  Phần thưởng: 271 điểm kinh nghiệm, 12 bạc 25 đồng

  Nói chuyện với Mette.
  Nói chuyện với Thomas để hoàn thành nhiệm vụ.


  [8] Lời nguyền lúc chạng vạng (1)

  NPC & Địa điểm: Mercenary | | West Traitor's Ridge.
  Phần thưởng: 8953 điểm kinh nghiệm, 7 silver

  Nói chuyện với Mercenary .
  Đánh bại 10 Raccoon, Chango và Scrappy tại West Traitor's Ridge..
  Nói chuyện với Mercenary để hoàn thành nhiệm vụ.


  [9] Lời nguyền lúc chạng vạng (2)

  NPC & Địa điểm: Mercenary | | West Traitor's Ridge.
  Phần thưởng: 12253 điểm kinh nghiệm, 7 bạc, đồng, Áo giáp lv.12

  Nói chuyện với Mercenary .
  Đánh bại 30 quái vật ở West Traitor's Ridge MM.
  Nói chuyện với Mercenary để hoàn thành nhiệm vụ.


  [9] Lời nguyền lúc chạng vạng(3)

  NPC & Địa điểm: Mercenary | | West Traitor's Ridge.
  Phần thưởng: 12253 điểm kinh nghiệm, 7 silver

  Nói chuyện với Mercenary .
  Đánh bại Sangka ở West Traitor's Ridge star 1 và nhận được " Gaint Axe Brother Sangka's Horned Flute " (Vật phẩm nhiệm vụ)
  Nói chuyện với Mercenary để hoàn thành nhiệm vụ.


  [9] Lời nguyền lúc chạng vạng (4)

  NPC & Địa điểm: Mercenary | | West Traitor's Ridge
  Phần thưởng: 19912 điểm kinh nghiệm, 7 bạc, Cấp 14 Pants (Set Item)

  Nói chuyện với Mercenary .
  Đánh bại Sangka (2,3,4 stars) để có được Giant Axe Brother Sangka's Horned Flute.
  Nói chuyện với Mercenary để hoàn thành nhiệm vụ.

  [11] Nhiệm vụ giải cứu Sangka
  NPC & Địa điểm: Mercenary | | West Traitor's Ridge
  Phần thưởng: 6064 điểm kinh nghiệm, 12 bạc, Vũ khí Lv.16, Tutu Mask

  Nói chuyện với Thomas.
  Đánh bại Sangka ở West Traitor's Ridge MM (NV chế độ anh hùng).
  Nói chuyện với Elite Sangka để hoàn thành nhiệm vụ.


  [11] Lời bào chữa của Sangka

  NPC & Địa điểm: Elite | | The Axe Bro
  Phần thưởng: 3721 điểm kinh nghiệm, 6 Silver 15 copper, Cấp 10 Permium vũ khí

  Nói chuyện với Elite .
  Nói chuyện với Mercenary (West Traitor's Ridge) để hoàn thành nhiệm vụ.


  [11] Chiếc mặt nạ nặng
  NPC & Địa điểm: Mercenary | | West Traitor's Ridge
  Phần thưởng: 12405 điểm kinh nghiệm, 15 silver, Mũ Lv.17


  Nói chuyện với Mercenary .
  Đánh bại Giant Axe Brother Kunkah ở East Traitor's Ridge MM (Hero Quest Mode).
  Nói chuyện với Elite để hoàn thành nhiệm vụ.


  [12] Sửa chữa Wookibooki

  NPC & Địa điểm: Wookiboki | | East Traitor's Ridge
  Phần thưởng: 11904 điểm kinh nghiệm, 12 silver

  Nói chuyện với Wookibooki.
  Clear East Traitor's Ridge 1 to 4 stars MM.
  Nói chuyện với Wookibooki để hoàn thành nhiệm vụ.


  [13] Có người của Fugitive

  NPC & Địa điểm: Elite | | Axe Bro khác
  Phần thưởng: 5360 điểm kinh nghiệm, 6 Silver 52 copper, Frigid Belt
  Nói chuyện với Elite .
  Nói chuyện với Cảnh sát trưởng (Port of the Winds) để hoàn thành nhiệm vụ.


  [19] Chân lý của cơ hội (1)

  NPC & Địa điểm: Guard Captain | | Port of the Winds
  Phần thưởng: 55445 điểm kinh nghiệm, 13 silver 37 copper, Vũ khí Lv.15
  Nói chuyện với Cảnh sát trưởng .
  Đánh bại White Tooth (Tẩu thuốc lá ??) ở bờ biển Cá voi râu MM.
  Nói chuyện với lực lượng Cảnh sát tuần tra (Steven Trading Port) để hoàn thành nhiệm vụ.

  [19] Chân lý của cơ hội (2)

  NPC & Địa điểm: Lực lượng Cảnh sát tuần tra | | Steven Trading Port
  Phần thưởng: 121980 điểm kinh nghiệm, 13 bạc 62 đồng, Áo giáp Lv.20 (Set Item)
  Nói chuyện với lực lượng Cảnh sát tuần tra .
  Đánh bại Alvida ở Steven Trading Port MM (Hero Quest Mode).
  Hoàn thành(7) Loại bỏ bom ở Steven Trading Port MM (Hero Quest Mode).
  Nói chuyện với lực lượng Cảnh sát tuần tra để hoàn thành nhiệm vụ.


  [20] Bác sĩ này là ai ?

  NPC & Địa điểm: Lực lượng Cảnh sát tuần tra | | Steven Trading Port
  Phần thưởng: 14082 điểm kinh nghiệm, 7 silver 40 copper

  Nói chuyện với lực lượng Cảnh sát tuần tra .
  Nói chuyện với Cảnh sát trưởng (Port of the Winds) để hoàn thành nhiệm vụ.


  [20] Port of the Winds - mùi rất khó chịu !

  NPC & Địa điểm: Guard Captain | | Port of the Winds
  Phần thưởng: 67057 điểm kinh nghiệm, 9 silver 62 copper

  Nói chuyện với Cảnh sát trưởng .
  Điều tra Nautilus Port.
  Nói chuyện với Cảnh sát trưởng để hoàn thành nhiệm vụ.


  [20] Phân hủy xác chết quái vật

  NPC & Địa điểm: Guard Captain | | Port of the Winds
  Phần thưởng: 67057 điểm kinh nghiệm, 11 silver 37 copper, Mặt nạ phòng khí gas khẩn cấp

  Nói chuyện với Cảnh sát trưởng .
  Tìm (20) Rotting Corpse Monster ở biển Bearded Whale Coast,Steven Trading Port.
  Nói chuyện với Cảnh sát trưởng để hoàn thành nhiệm vụ.

  [20] Giết chết Farrell!

  NPC & Địa điểm: Guard Captain | | Port of the Winds
  Phần thưởng: 93880 điểm kinh nghiệm, 16 bạc, Áo giáp Lv.20, Vòng cổ Lv.20

  Nói chuyện với Cảnh sát trưởng .
  Đánh bại Tiến sĩ Farrell.
  Nói chuyện với Soveregin (Port of the Winds) để hoàn thành nhiệm vụ.

  Tiến sĩ Farrell ở trong Cityhall Sewers tại Port of the Winds.

  [20] Công việc chưa xong- (công việc tìm kiếm thứ 2)

  NPC & Địa điểm: Warrior Commander , Archer Markman , Veteran Thief, Senior Magician | | Port of the Winds
  Phần thưởng: 7823 điểm kinh nghiệm, 13 silver 27 copper

  Nói chuyện với Evan, Rony Edeline Cyndi,,.
  Đánh bại Tiến sĩ Farrell.
  Nói chuyện với Evan, Rony, Cyndi, Edeline để hoàn thành nhiệm vụ.


  [24] Ông bạn rồng “?”

  NPC & Địa điểm: Soveregin | | Port of the Winds
  Phần thưởng: 32174 điểm kinh nghiệm, 16 silver 75 copper

  Nói chuyện với Soveregin .
  Nói chuyện với Pablo tại Libra để hoàn thành nhiệm vụ.


  [32] Farrell's Diary - (Liên quan đến nhiệm vụ thứ 3 )


  NPC & Địa điểm: Pablo | | Libra
  Phần thưởng: 15 bạc 25 đồng, (1) Sealed Gate Flame chính

  Nói chuyện với Pablo.
  Đánh bại Sambaba trong Valid Raeth (Chế độ nhiệm vụ anh hùng) MM.
  Nói chuyện với Pablo để hoàn thành nhiệm vụ.


  [40] Chiến đấu đến cái chết đối với Drakes! - (nhiệm vụ công việc thứ 3)

  NPC & Địa điểm: Pablo | | Libra
  Phần thưởng: 175610 điểm kinh nghiệm, 17 bạc 87 đồng, (1) Lavalon's Flame Ring

  Nói chuyện với Pablo.
  Đánh bại Lavalon.
  Nói chuyện với Pablo để hoàn thành nhiệm vụ.


  [40] Để có được quyền lực mạnh mẽ hơn - (nhiệm vụ công việc thứ 3)

  NPC & Địa điểm: Pablo | | Libra
  Phần thưởng: 175610 điểm kinh nghiệm, 12 bạc 62 đồng

  Nói chuyện với Pablo.
  Nhận được 200 + + combo tại Smoldering Swamp.
  Nói chuyện với Pablo để hoàn thành nhiệm vụ.
  Bạn phải sử dụng Queen Vella Mission Card để dịch chuyển vào Chaos Map.
  Kích hoạt "[41] Short cuiting of the town" (Hero Quest) để có được Queen Vella Mission Card, và hãy nhớ mua Fungoid Village phù trước khi bạn rời khỏi bản đồ!
  Nói chuyện với Pablo lần nữa để thúc đẩy công việc thứ 3.


  [41] Tin đồn đáng ngại

  NPC & Địa điểm: Pablo | | Libra
  Phần thưởng: 28374 điểm kinh nghiệm, 5 bạc

  Nói chuyện với Pablo.
  Nói chuyện với Dwayne để hoàn thành nhiệm vụ.


  [41] Short cuiting of the town

  NPC & Địa điểm: Dwayne | | Libra
  Phần thưởng: điểm kinh nghiệm, 16 bạc 25 đồng, Áo giáp lv.42

  Nói chuyện với Dwayne.
  Đánh bại Queen Vella trong Smoldering Swamp MM (chế độ nhiệm vụ anh hùng).
  Nói chuyện với Dwayne để hoàn thành nhiệm vụ.


  [43] -> kế hoạch! Bởi kế hoạch! Đối với kế hoạch!

  NPC & Địa điểm: Pyrei Kentar Rebel | | Gods' Sanctuary
  Phần thưởng: 135583 điểm kinh nghiệm, 13 bạc 87 đồng

  Nói chuyện với Pyrei Kentar Rebel.
  Tìm(10) móng guốc Centaur từ Kentar.
  Nói chuyện với Rebel Kentar Pyrei để hoàn thành nhiệm vụ.


  [43] Vó ngựa chuyển hướng kế hoạch!

  NPC & Địa điểm: Pyrei Kentar Rebel | | Gods' Sanctuary
  Phần thưởng: 135583 điểm kinh nghiệm, 13 silver

  Nói chuyện với Pyrei Kentar Rebel.
  Đánh bại (15) Kentar.
  Nói chuyện với Rebel Kentar Pyrei để hoàn thành nhiệm vụ.


  [48] Mối quan hệ của hận thù

  NPC và vị trí: Spooki | | Fungoid Village
  Phần thưởng: 171757 điểm kinh nghiệm, 10 silver 60 copper

  Nói chuyện với Spooki.
  Đánh bại (30) Kentar.
  Nói chuyện với Spooki để hoàn thành nhiệm vụ.


  [49] 300 combo dễ dàng!

  NPC & Địa điểm: Dina, Dean, Erynden, Elsa | | Fungoid Village
  Phần thưởng: 182923 điểm kinh nghiệm, 7 silver 62 copper

  Nói chuyện với Dina, Erynden, Dean, Elsa.
  Nhận 300 + combo trong Gods' Sanctuary MM
  Nói chuyện với Dina, Dean, Erynden, Elsa để hoàn thành nhiệm vụ.

  Kết thúc NV Anh hùng .G00d luck !!!!

  NHIỆM VỤ CAO CẤP (để lấy đồ và items í mà surprise)

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 13]

  NPC | Bản Đồ: Lính Đánh Thuê || Đỉnh Phản Bội

  Phần Thưởng: 10000 exp, 25 Bạc, vũ khí Lv.15

  1. Đối thoại với Lính Đánh Thuê
  2. Đến làng Odellia nói chuyện với Don Morgan


   

  Gửi lời cảm ơn tới Thomas

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 13]

  NPC | Bản Đồ: Trưởng Làng || Làng Odellia

  Phần Thưởng: 12000 exp, 4 Bạc

  Bản đồ thực hiện: Đỉnh Phản Bội

  1. Đối thoại với Trưởng Làng
  2. Đến gặp Thomas ở Đỉnh Phản Bội


   

  Hoàng hôn nguyền rủa (3)

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 13]

  NPC | Bản Đồ: Lính Đánh Thuê || Đỉnh Phản Bội

  Phần Thưởng: 58000 exp, 18 Bạc, vũ khí Lv.15

  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Đỉnh Phản Bội Cấp 1 (F1)

  3. Đối thoại với Lính Đánh Thuê .
  4. Hạ gục Rìu Em trong bản đồ nhiệm vụ Đỉnh Phản Bội cấp 1 và lấy được "Tù Và của Rìu em".
  5. Đối thoại với Lính Đánh Thuê hoàn thành nhiệm vụ.
   

  Hoàng hôn nguyền rủa (4)

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 13]

  NPC | Bản Đồ: Lính Đánh Thuê || Đỉnh Phản Bội

  Phần Thưởng: 76000 exp, 20 Bạc, Mũ Lv.13

  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Đỉnh Phản Bội Cấp 1 ~ 4 (F1 ~ F4)

  1. Đối thoại với Lính Đánh Thuê .
  2. Hạ gục Rìu Em (nhiệm vụ cấp 2,3,4) và nhận được Tù Và của Rìu Em.
  3. Đối thoại với Lính Đánh Thuê hoàn thành nhiệm vụ.

   

  Nhiệm vụ giải cứu Rìu Em

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 14]

  NPC | Bản Đồ: Lính Đánh Thuê || Đỉnh Phản Bội

  Phần Thưởng: 98000 exp, 17 Bạc, Vũ khí Lv.20

  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Anh Hùng Đỉnh Phản Bội (F5)

  1. Đối thoại với Thomas.
  2. Tiêu diệt Rìu Em trong Đỉnh Phản Bội (Nhiệm vụ anh hùng F5).
  3. Nói chuyện với Cao cấp hoàn thành nhiệm vụ.

  Lời bào chữa của Rìu Em

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 14]

  NPC | Bản Đồ: Cao cấp Rìu Em | Bản Đồ Nhiệm Vụ Rìu Em (sau khi hoàn thành nhiệm vụ Anh Hùng F5)

  Phần Thưởng: 15000 exp, 4 Bạc 20 Đồng

  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Anh Hùng Đỉnnh Phản Bội (F5)


  1. Đối thoại với Cao cấp Rìu Em.
  2. Đối thoại với Lính Đánh Thuê (Đỉnh Phản Bội) hoàn thành nhiệm vụ.


   

  Mặt nạ u ám

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 15]

  NPC | Bản Đồ: Lính Đánh Thuê || Đỉnh Phản Bội

  Phần Thưởng: 120000 exp, 23 Bạc

  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Anh Hùng Hẻm Núi Lãng Quên (F5)

  1. Đối thoại với Lính Đánh Thuê .
  2. Tiêu diệt Rìu Anh ở Hẻm Núi Lãng Quên (Nhiệm Vụ anh Hùng F5).
  3. Đối thoại với Cao Cấp Rìu Anh hoàn thành nhiệm vụ.

  Trợ Giúp Wookiboki

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 18]

  NPC | Bản Đồ: Wookiboki || Hẻm Núi Lãng Quên

  Phần Thưởng: 140000 exp, 19 Bạc

  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Hẻm Núi Lãng Quên Cấp 4 (F4)


  1. Đối thoại với Wookiboki.
  2. Hoàn thành Bản Đồ Nhiệm Vụ Hẻm Núi Lãng Quên cấp 4.
  3. Đối thoại với Wookiboki hoàn thành nhiệm vụ.

  CAO CẤP HƠN blush

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Cao cấp | Bản Đồ Nhiệm Vụ Rìu Anh (sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh hùng F5)

  Phần Thưởng: 38000 exp, 5 bạc 70 Đồng, Bộ Mũ, Áo, Quần, Vai, Giày LV.20

  Bản đồ thực hiện: Cảng Gió

   

     1. Đối thoại với Cao cấp .
  2. Đến Cảng Gió gặp Colin hoàn thành nhiệm vụ.

   

  Bắt đầu kiểm tra ở hội chiến binh

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Trưởng vệ binh || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 20000 exp, 12 Bạc, Bộ Mũ, Áo, Quần, Vai, Giày LV.20

  Bản đồ thực hiện: Cảng Gió

     1. Đối thoại với Trưởng vệ binh .
  2. Đến gặp Edeline ở Cảng Gió hoàn thành nhiệm vụ.

   

  Gửi kết quả

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Bậc Thầy Thuật Gia || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 21000 exp, 12 Bạc 50 Đồng

  Bản đồ thực hiện: Cảng Gió

     1. Đối thoại với Bậc Thầy Thuật Gia .
  2. Đến gặp Trưởng vệ binh ở Cảng Gió hoàn thành nhiệm vụ.

   


  Đề nghị một mặt nạ chống độc

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Trưởng vệ binh || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 22000 exp, 13 Bạc

  Bản đồ thực hiện: Cảng Gió

     1. Đối thoại với Trưởng vệ binh .
  2. Gặp Thợ Rèn ở Cảng Gió hoàn thành nhiệm vụ.

  Lấy một mặt nạ chống khí độc

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Thợ Rèn || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 110000 exp, 25 Bạc, Mặt nạ chống độc Lv.19

  Bản đồ thực hiện: Hẻm Núi Lãng Quên

     1. Đối thoại với Thợ Rèn .
  2. Thu thập 5 Đao Bén, 5 Mảnh Trang Bị từ Cướp Rìu ở Hẻm Núi Lãng Quên
  3. Đối thoại với Thợ Rèn hoàn thành nhiệm vụ.

  Mặt Nạ Đã Sẵn Sàng

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Thợ Rèn || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 24000 exp, 14 Bạc

  Bản đồ thực hiện: Cảng Gió

  1. Đối thoại với Thợ Rèn
  2. Đối thoại với Trưởng Vệ Binh hoàn thành nhiệm vụ.

  Thăng Cấp Nhân Vật – Tìm Bể Chứa Nước

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Trưởng Vệ Binh || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 150000 exp, 30 Bạc

  Bản đồ thực hiện: Cống Ngầm – Cảng Gió

  1. Đối thoại với Trưởng Vệ Binh
  2. Vào Cống Ngầm phá hủy bể chứa nước thu (5) mẫu tế bào đột biến

  3. Đối thoại với Trưởng Vệ Binh hoàn thành nhiệm vụ.

  Phân Tích Mẫu Vật

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Trưởng Vệ Binh || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 25000 exp, 15 Bạc

  Bản đồ thực hiện: Cảng Gió

  1. Đối thoại với Trưởng Vệ Binh

  2. Gặp Bậc thầy thuật gia hoàn thành nhiệm vụ.


  Làm Một Loại Vắc-xin

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Bậc thầy thuật gia || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 25000 exp, 15 Bạc

  Bản đồ thực hiện: Cảng Gió

     1. Đối thoại với Bậc thầy thuật gia
  2. Phân hủy trang bị thu được 5 tinh linh
  3. Đối thoại với Bậc thầy thuật gia hoàn thành nhiệm vụ.


  Nhận Dạng Chính Xác Con Sói Đi Bằng Hai Chân

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Bậc thầy thuật gia || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 150000 exp, 50 Bạc

  Bản đồ thực hiện: Hang Sói – Đồi Than Khóc

  1. Đối thoại với Bậc thầy thuật gia

  2. Đến Đồi Than Khóc – Hang sói tiêu diệt Sói Dị Nhân
  3. Về gặp Edeline hoàn thành nhiệm vụ.

  Hội Chiến Binh Rồng

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 19]

  NPC | Bản Đồ: Bậc thầy thuật gia || Cảng Gió

  Phần Thưởng: 30000 exp, 18 Bạc, Huy hiệu Quân Đoàn Rồng

  Bản đồ thực hiện: Cảng Gió

   

  1. Đối thoại với Bậc thầy thuật gia
  2. Đối thoại với Trưởng Vệ Binh hoàn thành nhiệm vụ.


  Thăng Cấp Nhân Vật

  Cấp độ yêu cầu [Cấp 20] (Lựa chọn 1 trong 2 nhánh nhân vật)

  NPC | Bản Đồ: Cảng Gió

  • Bậc Thầy Chiến Binh
  • Bậc Thầy Cung Thủ
  • Bậc Thầy Lãng Tử
  • Bậc Thầy Thuật Gia
  Phần Thưởng: 31000 exp, 18 bạc, Tái lập điểm kỹ năng, Vũ khí từng nhân vật Lv.20, Mũ của hội

   

  Tìm gặp các NPC tại Cảng Gió

  1. Đối thoại Evan hoặc Rony hoặc Cyndi hoặc Edeline (tùy thuộc loại nhân vật của người chơi).
  2. Lựa chọn loại nhân vật và thăng cấp.

  Lưu ý: các bạn chọn đúng nhân vật mà mình muốn thăng cấp để tránh nhầm lẫn sau khi chọn.


   

  Tìm vị trí nơi Rìu Anh ẩn nấp!
  Cấp độ yêu cầu [Cấp 18]


  NPC | Bản Đồ: Wookibooki || Hẻm Núi Lãng Quên

  Phần Thưởng: 16000 exp, 29 Bạc, Dây chuyền Lv.19

  Bản đồ thực hiện: Nhiệm Vụ Anh Hùng Hẻm Núi Lãng Quên (F5)

  1. Đối thoại với Wookibooki.
  2. Hạ Rìu Anh ở Bản đồ nhiệm vụ anh hùng F5 tại Hẻm Núi Lãng Quên.
  3. Đối thoại với Wookibooki hoàn thành nhiệm vụ.

  Chân thành cảm ơn thông tin của ADMIN kinggame.5forum.net

  Nhiệm vụ anh hùng Kiếm rồng (Dragonica)