trang Blog

kendychuongTham gia: 06/03/2009
 • ♪Chalk Dust♪ [song]
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  ♪Chalk Dust♪ [song]

  ♪ Chalk dust's falling from teacher's writings . Some rests upon chalky platforms . Some's here and there on her grey hair ...

  We love the moment when her hair turns greyer , teaching us lessons to study harder . And when we grow up , no one can forget her , who used to tell us to study harder , to study better ... ♪

  ♪ Khi Thầy viết bản bụi phấn rơi rơi . Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng . Có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy ...


  Em yêu phút giây này Thầy em, tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay . Mai sau lớn nên người làm sao, có thể nào quên ? Ngày xưa Thầy dạy dỗ , khi em tuổi còn thơ ... ♪

  20 / 11 / 2007

  Trích Nhật Ký M[a] Khóc


  ♪Chalk Dust♪ [song]