Khải Silk ver.2!…

— Yume.vn —

Khải Silk ver.2!
Asanzo ý thức được việc đó nên chỉ ghi “xuất xứ Việt Nam” thay vì “Made in Việt Nam”. Ông này chơi chữ hay quá!
https://bit.ly/2X7OYPN


Yume