Khám phá Hyundai #KONA giá từ 615 triệu – Nhiều trang bị Tuy nhiên giá hơi cao |XEHAY.VN|

Xem xe:umeXem xe:vn chào quý đọc giả !

Bạn đang coi Video ngắn Khám phá Xem xe:yundai #KOXem xe:Xem xe: giá từ 615 triệu – Xem xe:hiều trang bị Tuy nhiên giá hơi cao |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|:

Khám phá Xem xe:yundai #KOXem xe:Xem xe: giá từ 615 triệu – Xem xe:hiều trang bị Tuy nhiên giá hơi cao |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần kế tiếp

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

Xem xe:ình minh họa: Khám phá Xem xe:yundai #KOXem xe:Xem xe: giá từ 615 triệu - Xem xe:hiều trang bị Tuy nhiên giá hơi cao |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|

Thời lượng: 20:37

Xem xe:umeXem xe:vn Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết!

Xem xe:ume