Đăng nhập

Khán giả Việt Nam chưa quen với nude nên không công nhận? - Phan Hưng Duy

Tôi hoàn toàn phản đối quan điểm "...cái đẹp đâu thể được công nhận khi người tiếp nhận cái đẹp (công chúng) chưa quen với cái đẹp đó...". Khán giả Việt Nam không tiếp nhận "nude nghệ thuật" không phải vì chưa quen mà vì đó là một sự đánh tráo khái niệm, là một thứ văn hoá nhân danh nghệ thuật nhưng vi nghệ thuật và phi đạo đức, Ngân Nguyễn ạ. Khán giả Việt không lạc hậu đâu, họ chỉ mạnh tay với những "sản phẩm" gợi dục, phá hoại tâm hồn con người được gắn nhãn "nghệ thuật" mà thôi!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận