Khi ai đó hỏi tui ở sao tiểu vương quốc Huyện Bình Chánh chưa được lên quận, tui nhẹ nhàng thả ảnh này và…

— Yume.vn —

Khi ai đó hỏi tui ở sao tiểu vương quốc Huyện Bình Chánh chưa được lên quận, tui nhẹ nhàng thả ảnh này và không nói gì thêm.

Đường Nữ Dân Công, con đường chuyên trị mấy ca đẻ khó và bệnh trĩ thâm niên.

(Ảnh: Pham Nguyen/share: Hoàng Thanh)
#Yume