Khi bạn ngồi trong lớp nói chuyện quá nhiều và giáo viên phải cách ly bạn….

— Yume.vn —

Khi bạn ngồi trong lớp nói chuyện quá nhiều và giáo viên phải cách ly bạn. 😅
Hình ảnh này làm bạn nhớ đến ai?
Nguồn: Sưu tầm
#Kenh14Photos

#Yume