Khi chúng tôi hỏi Phương có nghĩ mình đang là người truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ hay không, …

— Yume.vn —

Khi chúng tôi hỏi Phương có nghĩ mình đang là người truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ hay không, Phương cười hiền từ: “bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể là một người truyền cảm hứng, chỉ cần mình sống tốt hơn mỗi ngày, chia sẻ với các người xung quanh nguồn năng lượng tích cực thì đó cũng là truyền cảm hứng rồi”.


#Yume