KHI NGƯỜI YÊU MÌNH qua đời… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

KHI NGƯỜI YÊU MÌNH qua đời

Chồng em đấy mọi người ơi, khổ thân chưa ? Lão đi làm nhặt được con chim non vừa nở trong trứng ra thấy thương quá nên đem về nuôi, chăm sóc ngày đêm, mua đủ thứ đồ ăn, rồi thì bỏ cả làm đi bắt sâu bắt dế cả ngày cho nó ăn, dành trọn tình yêu cho nó, đến lúc nó đủ lông đủ cánh biết hót líu lo thì “BÙM” sáng ngủ dậy đã thấy em nó về cõi vĩnh hằng.

Cũng không biết lí do Lý do gì nó qua đời luôn, thằng chồng em ngồi khóc từ 5 giờ sáng đến giờ. Bỏ cả làm, con cái đưa đi học cũng không luôn, cứ ngồi khóc 1 mình như trong nhà có đám ma vậy. Chán thật, em khuyên như thế nào cũng không nghe, khóc như đứt từng khúc ruột ấy. Nãy em cáu quá nên vừa quát mấy câu, thế là lão vừa ôm con chim xách xe đi, hình như chạy đi mua đồ lễ các thứ về làm tang cho con chim rồi.

Quả này không khéo nó về bắt em để tang con chim thì bome 🥺

[Cre : Hung le]
#hong #cuocsong #chimchaomao


Yume.vn Xin cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi!

Yume