Khi tất cả đều bỏ đi, thì vẫn có Mẹ ở lại!!!!…

— Yume.vn —

Khi tất cả đều bỏ đi, thì vẫn có Mẹ ở lại!!!!

#aFamily #hóng_trên_mạng #hvt
#Yume