Khi tôi còn trẻ, tôi thường bị bao vây bởi các kẻ ngốc!!! (apart from my father)… – Yume.vn

— Yume.vn —

Khi tôi còn trẻ, tôi thường bị bao vây bởi các kẻ ngốc!!! (apart from my father)

Bố tôi dạy tôi về Hồ Chí Minh tiếp theo ông chuyển đến Việt Nam.

Tôi theo cha đến Việt Nam và bắt đầu đọc sách về "Tư tưởng Hồ Chí Minh", các cuốn dịch tiếng Anh không khiến tôi quan tâm, Vậy Bởi vậy điều đó có nghĩa là tôi phải học tiếng Việt.

Tôi vẫn nghiên cứu các ý tưởng của Bác Hồ Chí Minh, nghĩ về các ứng dụng của bài học của ông để tôi trở thành một con người tốt hơn.

Tôi là thế hệ thứ hai của gia đình tôi trở thành Việt Nam hóa. (con gái tôi là người da trắng Việt Nam.)

các bạn trong gia đình tôi sẵn sàng bảo vệ và chết cho Tổ quốc này nếu thời gian đến.

Fb: Dave MacMillanYume.vn Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Yume