Khó hiểu thay cho một số chị em người ngon rồi mà vẫn than béo và đòi giảm cân!…

— Yume.vn —

Khó hiểu thay cho một số chị em người ngon rồi mà vẫn than béo và đòi giảm cân!
Phải chăng đây là chuẩn mực về gầy mà chị em mong muốn 😲
#aFamily #hóng_trên_mạng #Ha #giamcan #gay

#Yume