Khổ thân em !!!…

— Yume.vn —

Khổ thân em !!!

1 năm rồi từ cái ngày định mệnh ấy mà thằng chủ khốn nạn vẫn chưa mang tiền đến chuộc, phận làm tôi tớ trong nhà người ta, thằng chủ tiệm cầm đồ cho ăn toàn đồ thừa canh cặn nên mập đị* ra luôn.

Anh Cường ơi? Bao giờ đến chuộc em đây ???

Cre: Hóng


#Yume