Đăng nhập

Khóa Tu Mùa Hè 2012 - Đường Tu Học

   
Theo thường niên, vào mùa hạ là mùa chư Tăng Ni an cư tu tập, thì tại chùa Linh Ẩn các em thiếu niên phật tử trẻ lại được thực tập hạnh xuất gia, gieo duyên cửa Phật.
 
   Khóa tu mùa hè tại chùa Linh Ẩn cho các em thiếu niên phật tử lại được tổ chức. Trãi qua bốn khóa, nhiều em đã tham gia đầy đủ các khóa, có em mới tham gia, nhưng nhìn chung ở các em hiện rõ sự thuần thục của một người xuất gia thực sự, toát lên nét an vui, thanh thoát. Tham gia kháo tu các em được thực tập tu học, rèn luyện thân tâm, rèn luyện đạo đức, là những bồ đề con tươi tắn, những nhân lành cho tương lai.

VIDEO: ĐƯỜNG TU HỌC