“Khoảng 15h45 mình có nhặt đc ít đồ có giá trị ngay cầu Rạch Chiếc”. Ai là chủ n…

— Yume.vn —

“Khoảng 15h45 mình có nhặt đc ít đồ có giá trị ngay cầu Rạch Chiếc”. Ai là chủ nhân gọi 0382020404 (Lộc) để trao đổi nhận lại.


#Yume