Đăng nhập

Khoảng lặng

Một khoảnh khắc chờ đợi

Còn lối về nào cho em...