Khóc xong rồi nhớ về họp lớp nhen mấy đứa….

— Yume.vn —

Khóc xong rồi nhớ về họp lớp nhen mấy đứa. ☺️
Nguồn: Sưu tầm/tập hợp.
#Kenh14Photos

#Yume