Khói bốc lên từ ngày Saigon Center ở quận 1!…

— Yume.vn —

Khói bốc lên từ ngày Saigon Center ở quận 1!

#Yume