Khôn như thể loại này, ở quê tớ đầy… Tuy nhiên mà người ta không chơi “dơ” như vậy…. – Yume.vn

— Yume.vn —

Khôn như thể loại này, ở quê tớ đầy… Tuy nhiên mà người ta không chơi “dơ” như vậy.
https://bit.ly/2IXcSDK


Yume