Không cần hết Running Man, BB Trần và Ngô Kiến Huy đã gọi nhau là vợ chồng. Xứng đôi vừa lứa lắm!… – Yume.vn

— Yume.vn —

Không cần hết Running Man, BB Trần và Ngô Kiến Huy đã gọi nhau là vợ chồng. Xứng đôi vừa lứa lắm! 😂
#RunningManVietnamYume.vn Xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Yume