KHÔNG CÓ CHUYỆN CHƠI GAME NÀY SẼ BỊ MẤT TÀI KHOẢN…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

KHÔNG CÓ CHUYỆN CHƠI GAME NÀY SẼ BỊ MẤT TÀI KHOẢN.

—–

OMG là dạng Instant Game (trò chơi tức thời), nhà phát triển muốn đưa game lên Facebook Platform, phải:

+ Tuân thủ tất cả các Chính sách dành cho nhà phát triển của Facebook.

+ Không được yêu cầu bất cứ thông tin người xài nào mà SDK không phân phối.

+ Không được hiển thị quảng cáo của bên thứ ba.

+ Trong tiến trình xác thực, chỉ yêu cầu tuổi, email và quyền đăng bài.

+ Không tạo, thêm, chỉnh sửa, tác động hay là bổ sung vào trang cá nhân của người xài.

Dựa theo tài liệu API, Instant Game chỉ có thể truy vấn các thông tin công khai của người xài bao gồm UID, Name (tên), Profile Picture (Ảnh đại diện).

Và tiến trình đánh giá ứng dụng bởi team kiểm duyệt của Facebook cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không tuân thủ lập tức bị hủy.

Tham chiếu:

+ Tài liệu: https://developers.facebook.com/docs/games/instant-games

+ Chính sách bảo mật: https://developers.facebook.com/policy#games

+ API: https://developers.facebook.com/…/instant-…/sdk/fbinstant6.2

—–

>> Dựa trên những thông tin do tớ tìm hiểu tại trên, game này chỉ có thể truy cập một vài thông tin công khai của người xài (ID, tên, ảnh đại diện) và do Facebook cho phép. Không những thế, không có thông tin nhạy cảm nào được phép truy cập, cũng như không có access_token nào có đủ quyền để chiếm đoạt tài khoản của người xài mà game này có thể lấy.

Nguồn : Mạnh Tuấn / J2TEAM
#hong #j2team_newsYume.vn Cám ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi!