Đăng nhập

Không có gì

  Nghe nói về Blog nhiều , nhưng hôm nay mới thử ; không biết mình viết có được không , thôi kệ cứ thử đi rồi sẽ biết ,

cũng để xả cái stress , chuyện không có chi là lớn nhưng gặp sếp hơi bị chạm tự ái nên khó lòng năn nỉ , vì sếp là phụ nữ mà ; đúng là cái miệng hại cái mồm .

   Thôi thì cũng coi như là cái hạn cuối năm . Để qua năm con Chuột rồi tính tiếp  ; Sếp mình rất dễ thương  

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận