Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa chọn được mẫu tóc phù hợp…

— Yume.vn —

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa chọn được mẫu tóc phù hợp 😍✨
#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl

#Yume