Đăng nhập

Không đề 6.

Đã qua cái tuổi mộng mơ ,

Mà sao tim lỗi... nhịp tơ cung tình.

Đã bao lần tự vấn mình...

Đừng nghiêng, đừng ngó bóng hình nơi nao?

Bồn chồn, bước ra , bước vào,

Ngó chi không biết , tuổi nào được yêu?

Đôi lúc ngồi ngắm bóng chiều,

Hoàng hôn dần xuống liêu xiêu Thu buồn.

Lòng dạ ai nhớ ...bồn chồn ,

Tuổi Xuân lẹ quá... làm hồn ngẩn ngơ.

Hỏi Ai? tuổi nào được mơ

Tóc Xanh thêm ngọn , tình thơ ngọt ngào..