Đăng nhập

KHÔNG LỜI

Có tình yêu
Không thể nói thành lời
Những đắm say
Anh gửi vào trong gió
Mi em cong hồn nhiên
Như lá cỏ
Chớp mắt tuổi xanh
Không có vé khứ hồi
 
Có tình yêu
Không thể nói thành lời
Cứ âm âm
Như
Sóng ngầm Biển cả
Cứ rạo rực
Như cây mùa đơm lá


Quá nồng nàn 

Thành lửa cháy

Hóa tàn tro.

Đào Phan Toàn- Triệu Sơn Thanh Hóa.

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận