Đăng nhập

Khúc Dụ Mi (Yume)

...

Hãy nói về một ngày

Yume không còn nữa

sẽ lấy được mấy bài

về bao trang blog khác

kèm những hot-comment

Lạc ơi và Trình ơi...

.

Như diều hâu - cú - cáo

tôi lượn lờ quanh đây

gieo nhiều điều gớm ghiếc

trong những blog bạn bè

Mục ơi và Tường ơi...

.

Đừng bao giờ Bi hỏi

Vì sao Cin yêu Hoa

vì sao Dê dê thế

vì sao Đỗ hay lặn

vì sao Lan hâm hâm

vì sao Yên hay khóc

vì sao?  và vì sao...

.

Hãy nói về mọi nhà

Èn-try như lưỡi dao

comment như mũi nhọn

em ái và ngọt ngào

khiến rất nhiều bạn sầu

Tủn ơi và Già ơi...

.

Tịt bây giờ ở đâu

tôi ngồi đây chém gió

em ngồi đó viết bài?

cùng lướt mạng ngày ngày

mà không pì em (pm) nhau...

cùng lướt mạng ngày ngày

mà... không còm ...cho nhau...

.

Du Thử Đơn

(Mạn phép cụ Du Tử Lê)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
mantisfashion
chỉ chán vừa vừa thôi hén he he
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 Năm trước
holan09
đang nói nếu hông chém thì buồn, reng có mơ mòng mộng mị ở đai vại chài?
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 Năm trước
vuonxua-s
Hiiiiiiiiiiiiiii
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 Năm trước
motchutvui
"Tịt bây giờ ở đâu" - ko muốn mở lòng nữa, sợ bị tổn thương chăng! Rồi cũng đi còn chi nữa...
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 Năm trước
Nguyên Tử Đơn
=))=))=))
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 Năm trước
thuongyeumongmanh
Hãy nói về một ngày
Khi NUY không còn nữa
sẽ lấy được những gì
để câu viêu, giật tít
ngoài giết hiếp tào lao
Nguyệt ơi và Thiền ơi...
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 5 Năm trước