Đăng nhập

Khúc Dụ Mi (Yume)

...

Hãy nói về một ngày

Yume không còn nữa

sẽ lấy được mấy bài

về bao trang blog khác

kèm những hot-comment

Lạc ơi và Trình ơi...

.

Như diều hâu - cú - cáo

tôi lượn lờ quanh đây

gieo nhiều điều gớm ghiếc

trong những blog bạn bè

Mục ơi và Tường ơi...

.

Đừng bao giờ Bi hỏi

Vì sao Cin yêu Hoa

vì sao Dê dê thế

vì sao Đỗ hay lặn

vì sao Lan hâm hâm

vì sao Yên hay khóc

vì sao?  và vì sao...

.

Hãy nói về mọi nhà

Èn-try như lưỡi dao

comment như mũi nhọn

em ái và ngọt ngào

khiến rất nhiều bạn sầu

Tủn ơi và Già ơi...

.

Tịt bây giờ ở đâu

tôi ngồi đây chém gió

em ngồi đó viết bài?

cùng lướt mạng ngày ngày

mà không pì em (pm) nhau...

cùng lướt mạng ngày ngày

mà... không còm ...cho nhau...

.

Du Thử Đơn

(Mạn phép cụ Du Tử Lê)