Khung cảnh Hà Nội vào năm 1995 qua ống kính của nhiếp ảnh gia Kobayashi….

— Yume.vn —

Khung cảnh Hà Nội vào năm 1995 qua ống kính của nhiếp ảnh gia Kobayashi.

Share: Trọng Phùng Thế#Yume