Đăng nhập

Kĩ thuật đánh bi-a đẳng cấp "thượng thừa"

Cơ thủ Steve Markle tiếp tục "gây mê" cư dân mạng với clip phô diễn kĩ thuật đánh bia thuộc hàng siêu đẳng:

Cơ thủ Steve Markle tiếp tục "gây mê" cư dân mạng với clip phô diễn kĩ thuật đánh bi-a thuộc hàng siêu đẳng:

Video content...

Kĩ thuật đánh bi-a đẳng cấp

Kĩ thuật đánh bi-a đẳng cấp "thượng thừa"

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận