trang Blog

NghiêmTham gia: 23/02/2010
 • Video kỹ thuật Côn nhị khúc cơ bản...
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Video kỹ thuật Côn nhị khúc cơ bản...

  VIDEO1

  http://www.youtube.com/watch?v=cxTfFz5HyT8

  VIDEO2

  http://www.youtube.com/watch?v=Tc6rv3Sn9B8

  Video kỹ thuật Côn nhị khúc cơ bản...