Đăng nhập

Killmark CF Zombie Tuyệt Đẹp

Hướng dẫn chung :*Đối với Theme*
B1: Giải nén
B2: Mở ra cho đến khi nào thấy các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,....
B3: Copy toàn bộ các thư mục đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUI
B5: paste toàn bộ những gì đã copy ở bước 3 vào đó
B6: Vào game và thưởng thức
Hoặc làm theo như trong ảnh
 

*Đối với Killmark*
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUIMark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường

Đối với killmark cũng làm tương tự như trong ảnh nhưng lưu ý là chỉ copy thư mục Mark
Chú ý: với 1 số bạn extract files sau khi extract mở ra sẽ có một thư mục con tên tương tự như thư mục chính
 

*Đối với Theme*
B1: Giải nén
B2: Mở ra cho đến khi nào thấy các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,....
B3: Copy toàn bộ các thư mục đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUI
B5: paste toàn bộ những gì đã copy ở bước 3 vào đó
B6: Vào game và thưởng thức
Hoặc làm theo như trong ảnh
 

*Đối với Killmark*
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUIMark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường

Đối với killmark cũng làm tương tự như trong ảnh nhưng lưu ý là chỉ copy thư mục Mark
Chú ý: với 1 số bạn extract files sau khi extract mở ra sẽ có một thư mục con tên tương tự như thư mục chính
KillmarkChomChom:
      Download
                             Golden Killmark:

Killmark Genius Gaming đã fix
Killmark huy hiệu đẹp nhất


Killmark CF đẹp nhất - Killmark CF đẹp nhất cho đột kích


Killmark Genius Gaming:
www.mediafire.com/?u3ffflac3x8rq1a
 

Những Killmark CF đẹp nhất, Theme CF đẹp nhất 2012
Killmark cute

Killmark cute, Killmark kute, Killmark cực cute, Killmark dễ thương
 


Killmark Dragon - Bộ Killmark Rồng

Killmark CF đẹp nhất|Killmark rồng cho CF đẹp nhất | Killmark con rồng đẹp nhất


Killmark Rồng:www.mediafire.com/?u3ffflac3x8rq1a
Killmark Hàn Quốc nhiều màu

CLass korea nhiều màu


Class Korea:www.mediafire.com/?u3ffflac3x8rq1a

Download Killmark CF đẹp nhất cho đột kích
Killmark sưu tập

Killmark đẹp

Killmark Cf : 
Golden Killmark:           www.mediafire.com/?u3ffflac3x8rq1a

Killmark Genius Gaming đã fix
Killmark huy hiệu đẹp nhất


Killmark CF đẹp nhất - Killmark CF đẹp nhất cho đột kích


Killmark Genius Gaming:
www.mediafire.com/?u3ffflac3x8rq1a
 

Những Killmark CF đẹp nhất, Theme CF đẹp nhất 2012
Killmark cute

Killmark cute, Killmark kute, Killmark cực cute, Killmark dễ thương
 


Killmark Dragon - Bộ Killmark Rồng

Killmark CF đẹp nhất|Killmark rồng cho CF đẹp nhất | Killmark con rồng đẹp nhất


Killmark Rồng: www.mediafire.com/?u3ffflac3x8rq1a
Killmark Hàn Quốc nhiều màu

CLass korea nhiều màu


Class Korea:www.mediafire.com/?u3ffflac3x8rq1a

Download Killmark CF đẹp nhất cho đột kích
Killmark sưu tập

Killmark đẹp

Killmark Cf : www.mediafire.com/?u3ffflac3x8rq1a

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận