trang Blog

kindandlindaTham gia: 30/03/2009
 • nhung cau sam truyen cua Trang Trinh
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  nhung cau sam truyen cua Trang Trinh

  Kể về Nguyễn Bỉnh Khiêm,thì dài lắm...do đó tôi sẽ cắt từng chuyện ra mà đọc...cho đỡ ngán (sẵn tiện spam<--- cái này quan trọng nè)

  TIÊN TRI VỀ NHÀ TÂY SƠN DẤY NGHIỆP


  Hai câu:

  Chấn cung xuất nhất
  Ðoài cung vẫn tinh


  Nghĩa là:

  Mặt trời xuất hiện ở phương Ðông
  Sao sa ở phương Tây


  Theo bát quái, có tám cung là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn,Ðoài . Chấn thuộc về phương Ðông . Theo kinh Dịch, cung Chấn thuộc vềngười trên . Ý muốn nói người anh cả của họ Nguyễn Tây Sơn là NguyễnNhạc sẽ dấy nghiệp. Sao sa ở phương tây: ý nói nhà Tây Sơn xuất hiện .

  Hai câu:

  Hà thời biện lại vi vương
  Thử thời Bắc tận Nam trường xuất bôn


  Nghĩa là:

  Làm thế nào thời ấy tên biên lại làm vua,
  Lúc ấy Bắc phải hết, Nam cũng chạy .


  Hai câu trên đây ám chỉ Nguyễn Nhạc, tên biện lại ở huyện Vân Ðồn, tỉnhQui Nhơn khởi nghĩa dấy binh tự xưng là Tây Sơn Vương . Nhà Tây Sơn nổilên diệt chúa Trịnh ở phương Bắc, đuổi chúa Nguyễn ở phương Nam lập nênÐế Nghiệp .

  Sáu câu:

  Bao giờ trúc mọc qua sông,
  Mặt trời sẽ lại đỏ hồng non Tây .
  Ðoài cung một sớm đổi thay,
  Chấn cung sao cũng sa ngay chẳng còn .
  Ðầu cha lộn xuống chân con,
  Mười bốn năm tròn hết số thì thôi .


  Những câu này ứng nghiệm việc Tôn Sĩ Nghị đem quân Thanh sang cướp nướcNam . Khi đến Thăng Long Thành, Sĩ Nghị cho quân bắc một chiếc cầu nổibằng tre ngang sông Hồng Hà . Sau khi dẹp được giặc Thành một cách oaihùng ở trận Ðống Ða, Nguyễn Huệ xưng là Quang Trung Hoàng Ðế (hai câu1-2) .

  (Nhờ tài ngoại giao của Ngô Thời Nhiệm, Quang Trung được vua Nhà Thanhlà Càn Long phong chức An Nam Quốc Vương, một vương hiệu chính thứcđược Trung hoa thừa nhận) .

  Sau hai năm lên ngôi vua, Hoàng Ðế Quang Trung mất (Ðoài cung) ở câu 3có nghĩa là phưong tây . Theo kinh Dịch, cung Ðoài là phần đuôi, ý nóingười em của nhà Tây Sơn là Nguyễn Huệ mất) . Sau khi vua Quang Trungmất, năm sau Nguyễn Nhạc vì tức vua Cảnh Thịnh, tức Nguyễn Quang Toản(con vua Quang Trung) chiếm thành Qui Nhơn và biên tịch tài sản nên thổhuyết mà chết. (Chấn cung ở câu 4 ám chỉ Nguyễn Nhạc. Theo kinh Dịchcung Chấn là người trên, người anh của Tây Sơn) câu 5 ám chỉ tên củavua Quang Trung và vua Cảnh Thịnh. Theo phép chiết tự, chữ “Quang” củavua Quang Trung có chữ “Tiểu” ở trên mà chữ “Cảnh” của vua Cảnh Thịnhlại có chữ “Tiểu” ở dưới . Cho nên mới gọi là: Ðầu cha lộn xuống châncon . Câu 6 ám chỉ nhà Nguyễn Tây Sơn chỉ làm vua được 14 năm là dứt .
  nhung cau sam truyen cua Trang Trinh