trang Blog

 • Ba chú heo con và con chó soi ( hài vãi........)
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Ba chú heo con và con chó soi ( hài vãi........)

   

  Ba con heo , heo A tên là "Ai" , heo B tên là "Ở Đâu" , heo C tên là "Cái Gì" ở chung trong một ngôi nhà 2 tầng. Có một hôm , heo A và heo B đứng trước cửa , heo C thì ở trên gác . Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng. Nó chạy lại trước mặt heo A...
  Sói : Mày là ai ??
  Heo A : Uhm !!
  Sói : Cái gì ??
  Heo A : Cái Gì trên gác .
  Sói : Tao hỏi mày tên gì ??
  Heo A : Tôi là Ai !!
  Sói lại quay sang hỏi heo B: Mày là ai ??
  Heo B : Tôi không phải là Ai , nó là Ai .(chỉ sang heo A)
  Sói : Mày quen nó ??
  Heo B : Uhm .
  Sói : Nó là ai ??
  Heo B : Đúng thế .
  Sói : Cái gì ??
  Heo B : Cái Gì trên gác .
  Sói : Ở đâu ??
  Heo B : Ở Đâu là tôi .
  Sói : Ai ???
  Heo B : Nó là Ai !! (lại chỉ sang heo A)
  Sói : Sao tao biết được .
  Heo B : Ông tìm Ai ??
  Sói : Cái gì ??
  Heo B : Cái Gì trên gác .
  Sói : Ở đâu ??
  Heo B : Là tôi .
  Sói : Ai ??
  Heo B : Tôi không phải là Ai , nó là Ai .(tiếp tục chỉ sang heo A)
  Sói : Trời ơi !!
  Heo A và B : Trời Ơi là ba của chúng tôi .
  Sói : Cái gì là ba của chúng mày à ??
  Heo B : Không phải .
  Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : Tại sao...???
  Heo A và B : Ông quen ông nội chúng tôi hả ??
  Sói : Cái gì ??
  Heo A : Cái Gì trên gác. Tại Sao là ông nội chúng tôi .
  Sói : Tại sao ??
  Heo A : Đúng rồi .
  Sói : Cái gì ??
  Heo A : Không , Cái gì ở trên gác .
  Sói : Ai ??
  Heo A : Tôi là Ai .
  Sói : Mày là ai ??
  Heo A : Uhm , tôi là Ai .
  Sói : Cái gì ??
  Heo A và B : Nó trên gác .
  ...Sói cắn lưỡi tự sát!
   
  Ba chú heo con và con chó soi ( hài vãi........)