Kongsan xưa nay bị quy độc tài, Nhưng muốn làm gì cũng phải đưa ra thăm dò ý kiến người dân trước, s… – Yume.vn

— Yume.vn —

Kongsan xưa nay bị quy độc tài, Nhưng muốn làm gì cũng phải đưa ra thăm dò ý kiến người dân trước, sau đó còn phải họp lên họp xuống rồi mới đến bước bỏ phiếu để đưa ra quyết định Cuối cùng. Và tôi cũng chưa bao giờ nghe qua hay thấy bất kỳ ông lãnh đạo kongsan nào tự ý quyết 1 vấn đề gì (dù nhỏ nhất) mà chưa được sự tán thành quá bán trong nội bộ tổ chức.

Còn lãnh đạo xứ dân chủ, tam quyền phân lập thì hành xử ntn đây. Buồn buồn muốn bem đứa nào là ra lệnh cho quân đội bem chứ éo cần thông qua hay được sự đồng ý của lưỡng viện quốc hội. Rồi qua mặt cả quốc hội để bán vũ khí cho bất kỳ ai mình thích bất chấp bị phản đối luôn. Rốt cuộc thì bên nào mới dân chủ, bên nào mới độc tài thực sự
Nguồn: ST

#ThườngdânCảm ơn các bạn đã theo dõi!

Yume