trang Blog

kunkin_g8_livTham gia: 15/06/2009
  • Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em...
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em...

    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại...
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh lại về ngay...

    Ôi lời nói gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em...