trang Blog

kv52modernTham gia: 11/06/2009
 • Pics in VIỆN CHUYÊN TU- Thầy Thích Thiện Thuận
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Pics in VIỆN CHUYÊN TU- Thầy Thích Thiện Thuận

  Pics in VIỆN CHUYÊN TU- Thầy Thích Thiện Thuận