Là nhân duyên trời ban cớ sao mình lại chẳng thành đôi?!!… – Yume.vn

— Yume.vn —

Là nhân duyên trời ban cớ sao mình lại chẳng thành đôi?!! 🙂
Nguồn: Weibo/Thanh xuân: Tuổi trẻ nồng nhiệt – Thời gian phai mờ
#Kenh14PhotosYume.vn Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Yume