Là phụ nữ phải biết bao dung và cảm thông cho các người chẳng không khó khăn…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Là phụ nữ phải biết bao dung và cảm thông cho các người chẳng không khó khăn. ☺️
Và bỏ đi các cái của nợ.
#aFamilyPhotos #HnYume.vn Xin cám ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết này!

Yume