Đăng nhập

Là tớ thế đấy....hi`hi`

Ừ thì có ai bảo tớ ko kiêu nào?
Ai bảo nói chuyện với tớ dễ nào???Xí.....Kệ tớ....Hehe
Tớ là tớ thế đấy.......hihiThôi là thế thôi.....haha
Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận