Lái thử #Hyundai #Kona Turbo – Máy bốc, chắc chắn, êm ái |XEHAY.VN|

Xem xe:umeXem xe:vn chào đọc giả !

Đọc giả đang xem clip Lái thử #Xem xe:yundai #Kona Turbo – Máy bốc, chắc chắn, êm ái |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|:

Lái thử #Xem xe:yundai #Kona Turbo – Máy bốc, chắc chắn, êm ái |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|xXem xe:
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần tiếp theo

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

Xem xe:ình minh họa: Lái thử #Xem xe:yundai #Kona Turbo - Máy bốc, chắc chắn, êm ái |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|

Thời lượng: 8:48

Chúng tôi Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!