Đăng nhập

Làm Thế nào ?

- Làm sao đây smiley con người vô dụg như tôi - tôi kg thể mỡ to mắt ra đễ mà sốg - tôi chĩ pc' sốh 1 c.s ao tưỡng smiley Đúg - Nhưg như vậy có sai kg - Đừh cko tôi tồn tại nữa nké - tôi xl~ - tôi kg thể làm đúg câu hứa cũa mình - tôi thậc vô dụg smiley Họ Buồn họ có bạn bè chia sẻ - còn tôi chĩ píc lặng thầm - smiley Tại sao ?? câu ? Luôn đặy trog đầu tôi - Làm sao đây cko vơi đi nỗi buồn cũa ngày hnay - Thậc sự bh tôi kg còn muốn nghĩ zì nữa - tôi cĩ muốn bậc khóc lên - Hết lên - sao tôi lại bất hạnh - kg = như người ta smiley ?? trả lời cko tôi đi - đừng im lặng như v. smiley.

 một nỗi puồn ai có thể hiễu ?? Buồn đến nỗi n'c mắt tuôn kg thàh lời - Tôi làm sao đây * Làm sao hã . smiley chĩ cko tôi ..

Tất cã cũg cĩ là giã tạo - Đúg - Vô dụg qá :) sự ràg buộc trở nên Mệc mõi cn n` tôi - tôi muốn die - die die die die die die die die - điều ấy quá khó khắn kh hã :)

- ...................... RỖNG ................