trang Blog

Hai Lúa BabyTham gia: 27/10/2008
 • loi bai hat bui bay vao mat_pham quynh anh
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  loi bai hat bui bay vao mat_pham quynh anh

  Bụi Bay Vào Mắt
  Lời bài hát
  em phai thuc' bao nhiêu dêm va` em phai dêm' bao nhiêu canh dê thay em luôn duoc nam` trong vong` tay anh.Ma` em nao` dang khoc'. bi. bay vao` mat' thôi bui bay vao` dêm trông ngong' chan ai wua thêm`.Em phai uoc' bao nhiêu cau va` em phai nêm' bao nhiêu dau dê mjm' môi dôi anh mat anh loi` chya tay.Ma` anh noa` co' lôi~. lôi~ do em không giu~ duoc nguoi`vay~ tay chao` anh. duong` anh dy vang' em roy`. Lang nhin` anh way lung buoc' dy bui bay vô mat' chu' em dau khoc' dau lan` cuoi' chang muôn' nju' keo' trai' tym nguọi` way vê`
  .Nhin` dy anh noi troi` xa tung` canh' chym nghieng nghieng cuoi' con duong`.O noi do con` co' môt. nguọi` mong anh.Lang nhin` anh way lung buoc' dy bui bay vao` mat' chu' em dau khoc' dau.Du` em day iêu anh mai~ dên' tung` tê' bao`.Bui kia sao bay vao` mat' lam` khoe' my rung rung dên' nghen ngao`.Thy` anh hôm nay va` tynh` iêu cua anh cung~ la` bui. trong mat' em thôi.Lang nhin` anh way lung buoc' dy bui bay vao` mat chu' em dau khoc' dau lan cuoi' chang mun' nju' keo' trai tym nguoi` way ve`.Nhin dy anh noi troi` xa tung canh chym nghieng nghieng cuoi con duong`o noi do con` co mot nguoi mong anh.Lang nhin anh way buoc dy bui bay vao` mat chu em dau khoc dau .Du` em day ieu mai~ den tung te' bao`.Bui kia sao bay vao mat lam khoe my rung rung den nghen ngao`. Thy` anh hom nay ve tynh` ieu cua anh cung~ la` bui trong mat em thôi
  loi bai hat bui bay vao mat_pham quynh anh