LAN MẶT KHỈ (Dracula simia)…

— Yume.vn —

LAN MẶT KHỈ (Dracula simia) 🐵

Loài phong lan kỳ lạ và tuyệt ngầu này chỉ sinh sống ở các khu rừng mưa nhiệt đới của Ecuador và Peru, trên độ cao 1.000 – 2.000 mét.

bấy giờ có khoảng 120 loài trong chi Dracula đã được ghi nhận. Hầu hết trong đó được tìm thấy ở Ecuador.

Quả này mà để văn phòng chắc giải trí phải biết 🙂

Share: Hoàng Anh Trung / Lạc Thú

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ha #lanmatkhi

#Yume