trang Blog

langdudochanhTham gia: 16/03/2009
 • Sắc sắc không không
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Sắc sắc không không

  Trăm năm trước thì ta chưa có

  Trăm năm sau biết còn lại không ?

  Cuộc đời sắc sắc không không,

  Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

  Sắc sắc không không