trang Blog

CloseTham gia: 13/02/2011
 • Xem hình dạng sóng "Wi-Fi" thế nào nhé !!
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Xem hình dạng sóng "Wi-Fi" thế nào nhé !!