trang Blog

lanngoclong2006Tham gia: 22/12/2007
 • Cach cat may quan dui ,quan dai
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cach cat may quan dui ,quan dai

  QUẦN DÀI NỮ (Quần đáy giữa)

  1. Cách đo:
  Dài quần (Dq):
  Đo từ ngang eo đến gót chân hoặc dài ngắn tuỳ ý.
  Vòng eo (Ve):
  Đo vừa sát quanh eo chỗ nhỏ nhất.
  Vòng mông (Vm):
  Đo vừa sát quanh mông chỗ nở nhất.
  Rộng ống (Rô):
  Bằng ? số đo vòng ống hoặc rộng hẹp tuỳ ý.
  Số đo mẫu:
  Dq = 80 cm; Ve = 60 cm;
  Vm = 80 cm; Rô = 22 cm.
  QUẦN DÀI NỮ (Quần đáy giữa)
  2. Cách tính vải:
  - Khổ vải 0,8 ?9 m:
  (Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.
  - Khổ vải 1,15 ?2 m:
  (Dq + gấu + cạp + đường may) x 2.
  - Khổ vải 1,4 ?6 m:
  Dq + gấu + cạp +đường may.
  QUẦN DÀI NỮ
  (Quần đáy giữa)
  QUẦN DÀI NỮ
  (Quần đáy giữa)
  QUẦN DÀI NỮ
  (Quần đáy giữa)
  ?
  Dài quần = số đo
  1/4Vm + 1/10 Vm
  1/4 Vm +1
  1/4 Vm + 1/10 Vm
  1/20 Vm
  Rộng ống = số đo
  QUẦN DÀI NỮ (Quần đáy giữa)
  3. Cách vẽ và cắt:
  Xếp vải:
  - Gấp vải theo canh sợi dọc, mặt trái ra ngoài; phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của thân quần cộng đường may.
  -Nếp gấp vải đặt ở phía trong người cắt, cạp quần phía tay phải, gấu quần phía tay trái.

  QUẦN DÀI NỮ
  (Quần đáy giữa)
  ?
  A
  ?
  ?
  X
  ?
  ?
  B
  ?
  A1
  ?
  B1
  ?
  B2
  ?
  K
  ?
  ?
  I
  ?
  ?
  I1
  X1
  ?
  O
  ?
  M
  Cách vẽ:
  QUẦN DÀI NỮ
  (Quần đáy giữa)
  ?
  Dài quần = số đo
  1/4Vm + 1/10 Vm
  1/4 Vm +1
  1/4 Vm + 1/10 Vm
  1/20 Vm
  Rộng ống = số đo
  QUẦN DÀI NỮ
  (Quần đáy giữa)
  Cách cắt;
  QUẦN DÀI NỮ (Quần đáy giữa)
  Cách cắt:
  - Cắt hai thân quần (vải gấp đôi theo đường AX).
  - Gấp nẹp cạp và gấu quần trước khi cắt đường đáy và ống quần.
  - Cắt gia đường may:
  + Đáy quần và ống quần = 1,5 cm.
  + Cạp quần = 3 cm.
  + Gấu quần = 1 ?cm.
  QUẦN DÀI NỮ (Quần đáy giữa)
  4. Quy trình may:
  - May nối từng ống quần bằng đường can rẽ.
  - Lộn một ống sang mặt phải; Luồn ống mặt vào trong ống trái.
  - Cạo rẽ đường may và đính cố định 2 đường may ở giữa đáy quần cho trùng khít.
  - May từ trên cạp xuống cho hết vòng đáy.
  QUẦN DÀI NỮ (Quần đáy giữa)
  TỔNG KẾT BÀI HỌC:
  Câu hỏi:
  May được quần dài nữ phải thực hiện theo quy trình như thế nào?
  Trả lời:
  Thực hiện theo quy trình:


  Lấy số đo
  Tính vải
  Vẽ và cắt
  May
  sản phẩm
  Hoàn thiện
  sản phẩm
  QUẦN DÀI NỮ (Quần đáy giữa)
  GHI NHỚ:
  Để cắt may được quần dài nữ đẹp và hợp với người mặc về kích thước, cần:
  Lấy số đo chính xác và tính vải đủ.
  Nắm vững công thức tính kích thước các chi tiết của sản phẩm; vẽ, cắt, may đúng quy trình kỹ thuật.
  QUẦN DÀI NỮ (Quần đáy giữa)
  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
  Trình bày cách lấy số đo và cách tính vải may quần dài nữ?
  Trước khi vẽ phải xếp vải như thế nào?
  Hãy vẽ và cắt trên giấy quần dài nữ với số đo:
  Dq = 80cm; Vm = 76cm;
  Ve = 60cm; Rô = 25cm.
  Nêu quy trình may và cách may quần đùi?

  Cach cat may quan dui ,quan dai