Lập kế hoạch đấu thầu tăng quá cao so với thực tế, lên tới hàng trăm tỷ đồng

Cùng nhau bình luận về Bài viết ” Lập kế hoạch đấu thầu vượt hàng trăm tỷ đồng ” được update 24h tại website Yume.vn

Thanh tra phát hiện công tác đấu thầu tại bệnh viện C Đà Nẵng tồn tại nhiều bất cập. Trong đó, có tình trạng lập kế hoạch đấu thầu tăng quá cao so với thực tế.

Ngày 5/6, theo Thanh tra bộ Y Tế, đơn vị này vừa tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 77/KL-TTrB của Chánh Thanh tra bộ Y tế về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, phòng chống tham nhũng về đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ và quản lý công trình xây dựng cơ bản tại bệnh viện C Đà Nẵng. Kết luận này do Chánh Thanh tra bộ Y tế Đặng Văn Chính ký ngày 23/5/2018.

Theo đó, cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập về công tác đấu thầu trang thiết bị ở cơ sở y tế này. Trong đó, giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2014 là hơn 30 tỷ đồng, bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 lên tới hơn 196 tỷ đồng, gấp 6.49 lần thực tế; giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2015 là hơn 50 tỷ đồng, bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 là hơn 172 tỷ đồng, gấp 3.41 lần thực tế sử dụng.

Tin nhanh - Bệnh viện C Đà Nẵng: Lập kế hoạch đấu thầu vượt hàng trăm tỷ đồng

Thanh tra bộ Y tế kết luận nhiều tồn tại trong công tác đấu thầu ở bệnh viện C Đà Nẵng.

Nguyên nhân của tồn tại này được thanh tra chỉ ra là do, phòng Tài chính kế toán và phòng Dược của bệnh viện chưa phối hợp chặt chẽ với nhau trong tham mưu cho lãnh đạo. Cạnh đó, tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu của bộ Y tế và vụ Kế hoạch tài chính của bộ Y tế cũng chưa tham mưu tốt cho lãnh đạo bộ về bố trí nguồn vốn.

Ngoài mặt hàng thuốc, bệnh viện C Đà Nẵng cũng lập kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm tăng cao nhiều lần so với nhu cầu sử dụng. Giá tiền mua vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm theo nhu cầu của bệnh viện trong cả năm 2014 là khoảng 26 tỷ đồng, bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu năm 2015 là 133 tỷ đồng, tăng gấp 5.11 lần. Giá tiền mua vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm theo nhu cầu của bệnh viện trong cả năm 2015 là 66 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đấu thầu năm 2016 là 182, tăng gấp 2.74 lần.

Tin nhanh - Bệnh viện C Đà Nẵng: Lập kế hoạch đấu thầu vượt hàng trăm tỷ đồng (Hình 2).

Bệnh viện C Đà Nẵng.

Cũng theo kết luận thanh tra, nhiều thông tin liên quan đến đấu thầu không được bệnh viện C Đà Nẵng công khai theo đúng quy định luật Đấu thầu số 43. Ngoài ra, một số thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không có chứng chỉ đấu thầu theo đúng quy định.

Thanh tra bộ Y tế đề nghị bệnh viện C Đà Nẵng nghiêm túc chấn chỉnh các hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua công tác thanh tra. Bệnh viện cần nâng cao vai trò tham mưu của các đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ trong công tác lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Bệnh viện C Đà Nẵng phải lập kế hoạch đấu thầu đúng theo các hướng dẫn và quy định, phải căn cứ dự toán ngân sách Nhà nước được giao, dự toán thu từ các nguồn hợp pháp…

Bài viết ” Lập kế hoạch đấu thầu vượt hàng trăm tỷ đồng ” được thành viên chia sẻ trên Yume VN