trang Blog

 • Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì ??...
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì ??...

   Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì ???


  ngày tháng sao vội đi, đôi khi ko như ý....

  Trôi qua bao nhiêu năm nữa...có lẽ ta ko ngây ngô.. như bây giờ!
   
  Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như thôi ko mong nhớ.
   
  Cho ta bao nhiêu năm nữa ???? có lẽ bao nhiêu đây thôi....
   
  Cho ta nhìn thời gian trôi...

  Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì ???
  ngày tháng sao vội đi, đôi khi ko như ý....
  Trôi qua bao nhiêu năm nữa...có lẽ ta ko ngây ngô.. như bây giờ!
  Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như thôi ko mong nhớ.
  Cho ta bao nhiêu năm nữa ???? có lẽ bao nhiêu đây thôi....
  Cho ta nhìn thời gian trôi...


   
   

  Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì ??...