Đăng nhập

Leo cây...>"

Bà cha nó tụi nó hẹn mình ra rk chơi đã rồi cho mình le0 cây sướng hok.....chaj ơi tao mà găp đứa nào tao chém chít hết tụi bây.......gr......đứa nào mà online giờ coi như số tụi bây đã tàn.......có ngon online gặp tao coi.....tao chém chít hết.....xì khói......liệu mà cầ nguyện cho mình đi......á..á.á.áá..á....chờ đó.....tao thề đứa nào rủ tao đi chơi trong số tụi bây tao không đi...tao mừ đi tao không là kid nữa......tao đang bực.... tao đang nóng .....tao đang xì khói

 -----nhok_kid-----

 

 

 

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận